You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Niepamięć. Tożsamość ukryta

OPIS

Początek cyklu stanowi obraz już znany, obraz tkaniny, który tu świadomie dekonstruuję. Odkrywam zasłonę, przez którą wchodzi postać. Odkrywam obraz Podhala. Wyłania się obraz Brueglowski namalowany na bieli śniegu. Obraz wielowątkowy ze względu na formę, ale i treść. Obraz, który niesie historię wielu osób, ale zatrzymuje spojrzenie widza na jednej postaci, postaci kobiety. Postaci, która przekracza drogę w jakiś sposób historycznie ważną, odkrywa historię swojej tożsamości, odkrywa siebie.

Projekt Niepamięć. Tożsamość ukryta został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.